Ewa Potapczuk-Chojecka

Polska

Urodzona w 1954 r. w Katowicach. Ukończyła Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uzyskała dyplom w pracowni malarstwa prof. Jerzego Tchórzewskiego i pracowni grafiki użytkowej prof. Leszka Hołdanowicza. Pracuje jako grafik, malarz i projektant. Prace w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

DZIEŁA ARTYSTKI W NASZEJ GALERII:

„Maciek”:

"Maciek", Ewa Potapczuk-Chojecka, 40

„Dwa słońca dwa życia”:

"Dwa słońca dwa życia", Ewa Potapczuk-Chojecka, 45

„Marycha”:

"Marycha", Ewa Potapczuk-Chojecka, 159

„Taras”:

"Taras", Ewa Potapczuk-Chojecka, 292

„Wszystko co ważne”:

"Wszystko co ważne", Ewa Potapczuk-Chojecka, 396

„Klucz do drogi”:

"Klucz do drogi", Ewa Potapczuk-Chojecka, 397

„Drugie przyjście”:

"Drugie przyjście", Ewa Potapczuk-Chojecka, 398

„Zasłona”:

"Zasłona", Ewa Potapczuk-Chojecka, 399

„Zwykły dzień”:

"Zwykły dzień", Ewa Potapczuk-Chojecka, 400

„1 z tryptyku”:

"1 z tryptyku", Ewa Potapczuk-Chojecka, 417

„2 z tryptyku”:

"2 z tryptyku", Ewa Potapczuk-Chojecka, 418

3 z tryptyku”:

"3 z tryptyku", Ewa Potapczuk-Chojecka, 419

Bez tytułu:

Bez tytułu, Ewa Potapczuk-Chojecka, 462