Vytautas Poska

Litwa

Urodzony w 1971 r. w Wilnie. Po ukończeniu szkoły malarskiej im. Vienozinskio, studiował kierunki ; fresk i mozaika na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Autor licznych wystaw indywidualnych oraz uczestnik wystaw zbiorowych. Zrealizował kilka scenografii w Narodowym Teatrze Dramatycznym Litwy, jest autorem kilku fresków.

DZIEŁA ARTYSTY W NASZEJ GALERII:

„Ścieżka 1”:

"Ścieżka 1", Vytautas Poska, 77

„Ścieżka 2”:

"Ścieżka 2", Vytautas Poska, 202