Włodzimierz Pastuszak

Polska

Profesor nadzwyczajny PJWSTK, doktor habilitowany sztuki, doktor nauk technicznych. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków- Okręg Warszawski. Prodziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Adiunkt Zakładu Grafiki Projektowej i Litografii, Instytutu Sztuk Pięknych. Adiunkt Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Rzeczoznawca Polskiej Izby Druku. Autor wielu ekspertyz z zakresu problematyki odwzorowania barw wykonanych na zlecenie Polskiej Izby Druku. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Prace w zbiorach: Galerii „Art Montparnasse” Paryż, Zamojskiego Towarzystwa RENESANS oraz w zbiorach prywatnych w Polsce, Czechach, Niemczech, Danii, Austrii, Francji, Szwecji, USA.

DZIEŁA ARTYSTY W NASZEJ GALERII:

Odleciałem”

"Odleciałem", Włodzimierz Pastuszak, 82