Ricardas Zdanavicius

Litwa

Urodzony 3.VI.1956 w Wilnie. W roku 1988 ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Wilnie. Swoje prace wystawia od roku 1988. Jest autorem sześciu wystaw indywidualnych, pokazywanych na Litwie. Uczestniczył także w wystawach zbiorowych w Szwecji i na Białorusi. Od roku 1992 jest członkiem Związku Artystów Litewskich a od 1994 członkiem Związku Litewskich Konserwatorów Dzieł Sztuki.

DZIEŁA ARTYSTY W NASZEJ GALERII:

„Dui mauduoles”:

"Dui mauduoles", Ricardas Zdanas, 152

„Rytas”:

"Rytas", Ricardas Zdanas, 423

„Vakaras”:

"Vakaras", Ricardas Zdanas, 424

„Vasara Zelwoje”:

"Vasara Zelwoje", Ricardas Zdanas, 457