Paweł Żurawiew

Białoruś

Urodzony w roku 1968 w Mińsku. Studiował na Białoruskim Instytucie Sztuki, gdzie w roku 1995 uzyskał dyplom. Uprawia malarstwo i rzeźbę. Zorganizował 2 wystawy indywidualne w Mińsku. Wziął udział w 7 wystawach zbiorowych w Mińsku, Moskwie i w Niemczech.

DZIEŁA ARTYSTY W NASZEJ GALERII:

„Night boats”:

"Night boats", Paweł Żurawiew, 104