Juliusz Woźniak

Polska

Zadebiutował w Galerii Krzywe Koło w 1963 r. swoją wystawą ” Nowa figuratywność”. Od tego czasu jego twórczość nierozerwalnie była związana ze środowiskiem młodej sztuki skupionym wokół Mariana Bogusza. Głównym polem jego działania pozostaje malarstwo, jakkolwiek wychodzi z nim poza wymiar płaszczyzny, w przestrzeń, poszerzając fakturę obrazów o tkaninę, siatki metalowe. Uczestnik wielu plenerów i wystaw.

DZIEŁA ARTYSTY W NASZEJ GALERII:

„Radośc jeziora”:

"Radośc jeziora", Juliusz Woźniak, 314