Grzegorz Moryciński

Polska

Urodzony 7.XI.1936 w Augustowie. W latach 1941-1946 był wraz z rodzicami zesłany na Syberię. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w pracowni prof. Artura Nachta- Samborskiego w roku 1962. Odbył wiele podróży artystycznych do Paryża, Londynu, Szwecji, Niemiec, Brukseli, Australii i Włoch. Dotychczas miał czterdzieści wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Uczestniczył też w licznych wystawach zbiorowych. W roku 1969 otrzymał trzymiesięczne stypendium rządu włoskiego, w latach 1977-1978 roczne stypendium Funduszu Rozwoju Twórczości Plastycznej a 1993 stypendium amerykańskiej Fundacji Pollock – Krasner. Jest laureatem kilku nagród na krajowych wystawach sztuki (m.in. w Warszawie, Poznaniu, Bielsku-Białej). W roku 1988 otrzymał nagrodę za twórczość Komitetu Kultury Niezależnej. Odznaczony Złotą Odznaką Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Warszawie, Krakowie i Szczecinie, Muzeum Archidiecezjanego w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Okręgowego w Koszalinie, Państwowej Galerii „Zachęta”, Domu Aukcyjnego „Rempex” oraz w licznych kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą.

DZIEŁA ARTYSTY W NASZEJ GALERII:

Bez tytułu

Bez tytułu, Grzegorz Moryciński, 347