Film z wystawy w 2009 roku

Dzisiaj zachęcam do obejrzenia filmu z otwarcia wystawy w 2009 roku, która odbyła się w Ambasadzie Litwy. Podczas otwarcia odczytany został list od Marszałka Sejmu – Bronisława Komorowskiego.  Film możemy obejrzeć dzięki Tomaszowi Paruchowi (Bigi).