Ewa Łukasik

Polska

Urodziła się w 1948 r. w Warszawie. Studiowała w pracowni grafiki użytkowej prof. Józefa Mroszczaka i malarstwo u prof. Jerzego Trzórzewskiego na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskała w 1973 roku. Od tego czasu tworzy szatę graficzną książek i innych publikacji dla różnych wydawnictw. Tworzy także pastele. Lubi portretować ludzi i zwierzęta.

DZIEŁA ARTYSTKI W NASZEJ GALERII:

„Portret Marii”

"Portret Marii", Ewa Łukasik, 122