Andrei Savich

Białoruś

Urodzony w roku 1974 w Dzierżyńsku na Białorusi. W roku 1998 ukończył Białoruski Instytut Sztuki w Mińsku. Następnie kształcił się podczas Letnich Akademii Sztuki w Salzburgu, Austria (rysunek i fotografia) i Texel, Holandia (malarstwo). Poczynając od 1999 roku zrealizował wystawy indywidualne: „Blending “(dźwięk, instalacja, fotografia, malarstwo) – galeria „Art“, Mińsk, Białoruś i Letnia Akademia Sztuk Pięknych, Salzburg, Austria; „Przepraszam, że nie dzwoniłem “– galeria „Art“, Mińsk, Białoruś; „Dwa wiatry “– galeria „Art“, Mińsk, Białoruś; Galerii „Tere des hommes“, Mińsk, Białoruś; wystawa fotografii „Life in contradiction “– Białoruska Biblioteka Narodowa, Mińsk, Białoruś; „Magia koła “– Centrum Sztuki „Żił-Bieł“, Mińsk, Białoruś. Podczas III Centralno-Europejskiej Inicjatywy, Triest, Włochy, zaprezentował film video. Wziął udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych na Białorusi oraz w Austrii, Grecji, we Francji, na Litwie, w Niemczech i Rosji. Otrzymał stypendia i nagrody na Białorusi, w Austrii,
Niemczech i Holandii.

DZIEŁA ARTYSTY W NASZEJ GALERII:

„Power of fish”:

"Power of fish", Andrei Sawicz, 108

„Fisherman’s bike”:

"Fisherman's bike", Andrei Sawicz, 276