Alvydas Bulaka

Litwa

Urodzony w 1952 r. w Kownie. W 1980 r. ukończył Wileńską Akademię Sztuk Pięknych. W latach 1982-1990 pracował jako ilustrator i redaktor w różnych wydawnictwach. Jest autorem licznych wystaw indywidualnych w kraju i za granicą oraz uczestnikiem wystaw zbiorowych. Prowadzi galerię w Kownie.

DZIEŁA ARTYSTY W NASZEJ GALERII:

„Wczesny poranek”:

"Wczesny poranek", Alvydas Bulaka, 179

„Na jeziorze”:

"Na jeziorze", Alvydas Bulaka, 232