Iwan Bondarenko

Rosja

Urodzony w 1960 r. na Ukrainie. W 1988 r. uzyskał dyplom w Moskiewskiej Szkole Sztuki Przemysłowej. Od 1988 r. jest członkiem Związku Artystów Rosji. Uczestniczył w wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Autor kilku wystaw indywidualnych w Moskwie. W 2001 r. został nagrodzony przez Rosyjską Akademię Sztuk Pięknych. Uprawia rzeźbę i malarstwo. Prace w muzeach oraz w kolekcjach prywatnych.

DZIEŁA ARTYSTY W NASZEJ GALERII:

„Nad jeziorem”:

"Nad jeziorem", Iwan Bondarenko, 196

„Pejzaż„:

"Pejzaż 1", Iwan Bondarenko, 324